WWA106.5PA

Panel audio WWA106.5PA

ZASTOSOWANIE:

Panel audio WWA106.5PA jest przeznaczony do stosowania
w wagonach osobowych lub typu osobowego z pokładową siecią prądu stałego o napięciu 24 V. Umożliwia rozgłaszanie sygnałów audio z zewnętrznego źródła w wagonie lub w całym składzie pociągu. Sygnał ten podawany jest przez gniazdo Jack 3,5mm JS na panelu czołowym. Panel ten współpracuje ze wzmacniaczami serii WWA106.5CAN.

OPIS:

W skład panelu audio WWA106.5PA wchodzi:  moduł wzmacniacza mocy, programator, układ sterowania, przycisk komunikatu J, gniazdo JS i gniazdo LP1. Sygnał akustyczny, poprzez wybrane obwody modułów sterowania, jest przekazywany do wzmacniacza mocy. Po wzmocnieniu sygnał jest dostarczany na gniazdo wyjściowe. Moduł sterowania określa rodzaj pracy, załącza zasilanie wzmacniacza mocy, monitoruje sygnały priorytetu komunikatu, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze itp. Moduł programatora umożliwia wybór rodzaju pracy przez umieszczony na nim przycisk i diodę sygnalizacyjną.

DZIAŁANIE WYWOŁANIA I LOGIKA DZIAŁANIA:

Nadawanie komunikatu z urządzenia przenośnego.

Aby nadać komunikat z urządzenia przenośnego, należy podłączyć to urządzenie do gniazda JS odpowiednim kablem, a następnie nacisnąć przycisk J. Jeżeli wzmacniacz WWA106.5CAN obsługuje połączenie o wyższym priorytecie i nie daje pozwolenia na nadawanie, to stan ten widoczny jest w postaci pulsującej diodzie LED na przycisku J. Po 10 sekundach urządzenie zaprzestaje próbie wykonania połączenia. Jeżeli wcześniej dostaniemy zgodę na zestawienie połączenia, dioda na przycisku J zapala się na stałe. Urządzenie nadając z urządzenia przenośnego nie wyemituje sygnału GONG. Zakończenie wygłaszania i zwolnienie toru audio odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku J. Tor audio zostanie również zwolniony automatycznie po czasie ok. 10 minut od rozpoczęcia nadawania. Dioda LED na przycisku J po zwolnieniu jest gaszona. Nadawanie może być również przerwane przez wzmacniacz WWA, który chce nadać sygnał o wyższym priorytecie.

DANE TECHNICZNE:

  • Nominalne napięcie zasilania………………………………….………24 V DC
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilającego…..od 16,8 V do 30 V
  • Pobór mocy ze źródła zasilania…………………….………………….< 15 W
  • Wymiary WWA-106.5PA…….…..……………ok. 330 mm x 65 mm x 65 mm
  • Max napięcie wyjściowe audio…………………………………..……2,0Veff
  • Zewnętrzna temperatura pracy…………..….klasa OT3 wg PN-EN 50155
  • Masa…………………………………………….…………………………ok. 1 kg

Zgodność z UIC568 w zakresie linii audio 2Veff

Posiada certyfikat na normę palnościową EN45545

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....