FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA ….

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA ….

Firma ELTRONIK została uhonorowana podczas uroczystej gali w bydgoskiej Opera Nova 25.02.2020 spersonifikowanym wyróżnieniem poprzez nagrodzenie jej Prezesa Pana Adam Nowaka najwyższym odznaczeniem samorządu kolejowego – Diamentową Odznaką Izby. Zasiada on w Radzie Izby nieprzerwanie od roku 2006. W latach 2008-2017 sprawował on funkcję Wiceprezesa Izby a od stycznia 2020, po zmianie nomenklatury statutowej, został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Izby na 4-letnią kadencję 2020-2024

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....