USŁUGI

Projektujemy wysokiej jakości urządzenia elektroniczne dla taboru szynowego
Projektując wyroby mamy zawsze na uwadze indywidualne wymagania naszych klientów oraz specyficzne, specjalistyczne wymagania techniczne norm europejskich, kart UIC i wymagania TSI oraz przepisów prawa polskiego, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo wyrobów i ich wysoką jakość.

Produkujemy wysokiej jakości urządzenia elektroniczne dla taboru szynowego
Produkując urządzenia mamy zawsze na uwadze wymagania naszych klientów oraz specyficzne wymagania obowiązujących dyrektyw UE, a szczególnie tzw. Dyrektywy LVD (2006/95/WE), Dyrektywy EMC (2004/108/WE), Dyrektywy RoHS (2005/618/WE), Dyrektywy WEEE (2005/369/WE) oraz polskich uregulowań w tym zakresie.

Naprawiamy aparatury i urządzenia
Świadczymy usługi napraw gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów oraz podejmujemy się usługi napraw pogwarancyjnych. Ze względu na specyficzne wymagania dla produkowanych przez nas aparatów i urządzeń nasyconych elektroniką, potrzebę niejednokrotnie indywidualnego doboru części i zagwarantowanie dalszego bezawaryjnego działania produkowanego przez nas sprzętu wskazane jest naprawianie jego przez producenta. Samodzielna naprawa nie gwarantuje nigdy bezawaryjnej dalszej pracy sprzętu.

Dodatkowo nasza firma oferuje także usługi projektów mechanicznych wg. wymagań lub wzorów klienta np. obudów jak i wykonawstwa , polegającego na frezowaniu detali z aluminium na wysokoobrotowych frezarkach jak i gięciu detali na prasach krawędziowych z materiałów klienta.
Dzięki profesjonalizmowi naszej kadry naprawy wykonane w firmie ELTRONIK cechuje zawsze bezpieczeństwo obsługi urządzenia, niezawodność i kompatybilność z najnowszymi trendami wśród rozwiązań technicznych.

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....