WWA-106

Wagonowy wzmacniacz akustyczny typu WWA-106

ZASTOSOWANIE:

Wagonowy wzmacniacz akustyczny jest przeznaczony do zastosowania
w wagonach osobowych lub typu osobowego, z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V. Umożliwia rozgłaszanie sygnałów muzycznych lub komunikatów słownych w wagonie lub w całym składzie pociągu. Dodatkowo umożliwia porozumiewanie się obsługi pociągu z maszynistą lub
z zewnętrznym stanowiskiem centralnym (poprzez odpowiedni radiotelefon pokładowy maszynisty). Charakterystyczny sygnał zapowiedzi, tzw. gong poprzedzający komunikat, jest przekazywany z punktu zainstalowania wzmacniacza.
 

OPIS:

Wzmacniacz akustyczny typu WWA-106 jest przeznaczony do zamontowania w wagonie. Jest zgodny z kartą UIC-568 i UIC-751-3 oraz
z normami krajowymi. W skład wzmacniacza WWA wchodzi 5 modułów elektronicznych: przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy, programator, układ sterowania i telefon pociągowy, a ponadto mikrotelefon z przyciskiem, przełącznik widełkowy, przełącznik wagon-pociąg, przycisk testu i gniazdo wyjściowe. Sygnał akustyczny z przedwzmacniacza, poprzez wybrane obwody modułów sterowania i telefonu, jest przekazywany do wzmacniacza mocy, zabezpieczonego przeciwzwarciowo przez nowoczesne bezpieczniki polimerowe. Po wzmocnieniu sygnał jest dostarczany na gniazdo wyjściowe. Moduł sterowania określa rodzaj pracy, załącza zasilanie przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy, umożliwia współpracę z przenośnym stanowiskiem rozgłoszeniowym, steruje priorytetem zapowiedzi, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze itp. Moduł programatora umożliwia wybór różnych rodzajów pracy, przez umieszczony na nim nowoczesny zespół przycisków membranowych i diod. Moduł telefonu służy do wykonania zespołu połączeń do transmisji sygnału akustycznego do i z mikrotelefonu.

DANE TECHNICZNE:

  • Znamionowe napięcie zasilania…………………….……….….24 V d.c.
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania……..od 16 V do 32 V
  • Pobór mocy ze źródła zasilania………………………….………..< 60 W
  • Wymiary WWA-106 (bez słuchawki)…..308 mm x 173 mm x 139 mm
  • Moc wyjściowa  przy obciążeniu Zo=300W   i   f=1kHz….……> 20 VA
  • Zewnętrzna temperatura pracy…..klasa T3 wg PN-EN 50155 p. 2.1.2
  • Masa…………………………………………………………….……..< 12 kg
  • WTWiO…WTO-Eltr/2001-WWA-106 i WTO-Eltr/2001-WWA106-Aneks

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....