WWA-106.2


Wagonowy wzmacniacz akustyczny WWA106.2

ZASTOSOWANIE:

Wagonowy wzmacniacz akustyczny jest przeznaczony do stosowania
w wagonach osobowych lub typu osobowego z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V. Umożliwia rozgłaszanie sygnałów muzycznych lub komunikatów słownych w wagonie lub w całym składzie pociągu. Dodatkowo umożliwia porozumiewanie się obsługi pociągu z maszynistą lub zewnętrznym stanowiskiem centralnym (poprzez odpowiedni radiotelefon pokładowy maszynisty). Charakterystyczny sygnał zapowiedzi, tzw. gong poprzedzający komunikat, jest przekazywany z punktu zainstalowania wzmacniacza.

OPIS:

Wagonowy wzmacniacz akustyczny typu WWA-106.2 został zaprojektowany i wykonany w znormalizowanej kasecie 19″ do wbudowania
w szafę wagonową. Jest zgodny z kartą UIC-568 i UIC-751-3 oraz z normami krajowymi. W skład wzmacniacza WWA-106.2 wchodzi 5 modułów elektronicznych: przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy, programator, układ sterowania i telefon pociągowy, a ponadto mikrotelefon z przyciskiem, przełącznik widełkowy, przełącznik wagon-pociąg, przycisk testu i gniazdo wyjściowe. Sygnał akustyczny z przedwzmacniacza, poprzez wybrane obwody modułów sterowania i telefonu, jest przekazywany do wzmacniacza mocy. Po wzmocnieniu sygnał jest dostarczany na gniazdo wyjściowe. Moduł sterowania określa rodzaj pracy, załącza zasilanie przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy, umożliwia współpracę z przenośnym stanowiskiem rozgłoszeniowym, steruje priorytetem zapowiedzi, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze itp. Moduł programatora umożliwia wybór różnych rodzajów pracy przez umieszczony na nim zespół przycisków i diod sygnalizacyjnych. Moduł telefonu służy do wykonania zespołu połączeń do transmisji sygnału akustycznego do i z mikrotelefonu.

DANE TECHNICZNE:

  • Znamionowe napięcie zasilania…………………………………..24 V d.c.
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilającego….od 16 V do 32 V
  • Pobór mocy ze źródła zasilania…………………….……………….< 60 W
  • Wymiary WWA-106.2………….…………….483 mm x 132 mm x214 mm
  • Moc wyjściowa  przy obciążeniu Zo=300W i f=1kHz……..…….> 20 VA
  • Zewnętrzna temperatura pracy…….klasa T3 wg PN-EN 50155 p. 2.1.2.
  • Masa…………………………………………….…………………………5,5 kg
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbior..…WTO-Eltr/2001-WWA-106

                                                              oraz WTO-Eltr/2001-WWA106-Aneks

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....