WWA-106.1

Wagonowy wzmacniacz akustyczny typu WWA106.1

ZASTOSOWANIE:

Wagonowy wzmacniacz akustyczny jest przeznaczony do zastosowania
w wagonach osobowych lub typu osobowego, z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V. Umożliwia rozgłaszanie sygnałów muzycznych lub komunikatów słownych w wagonie lub w całym składzie pociągu. Dodatkowo umożliwia porozumiewanie się obsługi pociągu z maszynistą lub
z zewnętrznym stanowiskiem centralnym (poprzez odpowiedni radiotelefon pokładowy maszynisty). Charakterystyczny sygnał zapowiedzi, tzw. gong poprzedzający komunikat, jest przekazywany z punktu zainstalowania wzmacniacza.

OPIS:

Wagonowy Wzmacniacz Akustyczny typu WWA106.1 został zapro-jektowany i wykonany do montażu naściennego. Jest zgodny z kartą UIC-568
i UIC-751-3 oraz normami krajowymi. W skład wzmacniacza WWA wchodzi 5 modułów elektronicznych: przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy, progra-mator, układ sterowania i telefon pociągowy a ponadto mikrotelefon z przy-ciskiem, przełącznik widełkowy, przełącznik wagon-pociąg, przycisk testu i gniazdo wyjściowe. Sygnał akustyczny z przedwzmacniacza, poprzez wybrane obwody modułów sterowania i telefonu, przekazywany jest do wzmacniacza mocy zabezpieczonego przeciwzwarciowo przez nowoczesne bezpieczniki polimerowe. Po wzmocnieniu sygnał ten dostarczany jest na gniazdo wyjściowe. Moduł sterowania określa rodzaj pracy, załącza zasilanie przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy, umożliwia współpracę z przenośnym stanowiskiem rozgłoszeniowym, steruje priorytetem zapowiedzi, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze itp. Moduł programatora umożliwia wybór różnych rodzajów pracy przez umieszczony na nim nowoczesny zespół przycisków membranowych i diod.  Moduł telefonu służy do wykonania zespołu połączeń dla transmisji sygnału akustycznego do
i z mikrotelefonu.

DANE TECHNICZNE:

  • Znamionowe napięcie zasilania……………………….……..…….24 V d.c.
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania……..… od 16 V do 32 V
  • Pobór mocy ze źródła zasilania…………………………….……….. < 60 W
  • Wymiary WWA-106.1 (bez słuchawki)…….308 mm x 173 mm x 137 mm
  • Moc wyjściowa  przy obciążeniu Zo=300W  i  f=1kHz…………….> 20 VA
  • zewnętrzna temperatura pracy…..…. klasa T3 wg PN-EN 50155 p. 2.1.2
  • Masa………………………………………………………..……………..< 12 kg
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru.…WTO-Eltr/2001-WWA-106

                                                               oraz WTO-Eltr/2001-WWA-106 Aneks

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....