WWA-106.3 CAN

Wagonowy wzmacniacz akustyczny typu WWA-106.3 CAN

ZASTOSOWANIE:

Wagonowy wzmacniacz akustyczny jest przeznaczony do stosowania
w wagonach osobowych lub typu osobowego z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V. Umożliwia rozgłaszanie sygnałów muzycznych lub komunikatów słownych w wagonie lub w całym składzie pociągu. Dodatkowo umożliwia porozumiewanie się obsługi pociągu z maszynistą lub zewnętrznym stanowiskiem centralnym (poprzez odpowiedni radiotelefon pokładowy maszynisty). Charakterystyczny sygnał zapowiedzi, tzw. gong poprzedzający komunikat, jest przekazywany z wzmacniacza.

OPIS:

Wagonowy wzmacniacz akustyczny typu WWA-106.3 CAN został zaproje-ktowany i wykonany w znormalizowanej kasecie 19″ do wbudowania w szafę wagonową. Jest zgodny z kartą UIC-568 i UIC-751-3 oraz z normami krajowymi. W skład wzmacniacza WWA-106.3 CAN wchodzi 6 modułów elektronicznych: przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy, programator, układ sterowania, telefon pociągowy i moduł CAN, a ponadto mikrotelefon z przyciskiem, przełącznik widełkowy, przełącznik wagon-pociąg, przycisk testu i gniazdo wyjściowe. Sygnał akustyczny z przedwzmacniacza, poprzez wybrane obwody modułów sterowania i telefonu, jest przekazywany do wzmacniacza mocy. Po wzmo-cnieniu sygnał jest dostarczany na gniazdo wyjściowe. Moduł sterowania okre-śla rodzaj pracy, załącza zasilanie przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy, umożliwia współpracę z przenośnym stanowiskiem rozgłoszeniowym, steruje priorytetem zapowiedzi, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze itp. Moduł programatora umożliwia wybór różnych rodzajów pracy przez umieszczony na nim zespół przycisków i diod sygnalizacyjnych. Moduł telefonu służy do wykonania zespołu połączeń do transmisji sygnału akustycznego do i z mikrotelefonu.

DANE TECHNICZNE:

  • Nominalne napięcie zasilania………………………………….…..24 V DC
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilającego….od 16 V do 32 V
  • Pobór mocy ze źródła zasilania…………………….……………….< 60 W
  • Wymiary WWA-106.3CAN…….………..ok. 330 mm x 175 mm x135 mm
  • Moc wyjściowa  przy obciążeniu Zo=300W i f=1kHz……..…….> 20 VA
  • Zewnętrzna temperatura pracy…………..….klasa T3 wg PN-EN 50155
  • Masa…………………………………………….…………………………< 5 kg
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbior..…WTO-Eltr/2001-WWA-106

                                                              oraz WTO-Eltr/2001-WWA106-Aneks

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....