USDB1

            Układ Sterowania drzwi bocznych typu USDB1

ZASTOSOWANIE:

Układ sterowania drzwi czołowych USDB1 jest przeznaczony do sterowania napędem pneumatycznym drzwi bocznych (wejściowych) w elektrycznych zespołach trakcyjnych szczególnie w EN71

Sterownik obsługuje jedną parę drzwi suwanych dwuskrzydłowych. Napęd drzwi zapewnia jednoczesny synchroniczny ruch obu skrzydeł. Sterownik umożliwia sterowanie lokalne drzwi przez pasażera (otwieranie i zamykanie) jeśli maszynista wydał na takie czynności zezwolenie. Sterownik umożliwia także sterowanie centralne drzwi przez maszynistę z pulpitu głównego lub przez kierownika pociągu ze skrzynek pomocniczych w przedziałach służbowych. Możliwe jest zarówno otwarcie jak i zamknięcie drzwi w wyniku podania sygnału przez maszynistę lub przez kierownika pociągu. Sterownik umożliwia także zamknięcie wszystkich drzwi przez kierownika pociągu przy pomocy elementu manipulacyjnego obsługiwanego kluczem konduktorskim
i ulokowanego przy każdych drzwiach. Możliwe jest także zaryglowanie drzwi (obu skrzydeł – płatów) kluczem konduktorskim w pozycji „zamknięte”. Drzwi nie reagują wówczas na sygnały otwarcia podane lokalnie (przez pasażera) jak i sygnały wydane przez maszynistę lub kierownika pociągu. Generowany jest wówczas sygnał potwierdzający ich zamknięcie. Zgodnie z wymaganiami UIC jest możliwe otwarcie awaryjne drzwi silą mięśni pasażera lub obsługi. Przy awarii czujnika potwierdzającego zamknięci drzwi (płata) po przestawieniu elektrycznego przełącznika ukrytego pod pokrywą nad drzwiami drzwi pracują generując stały sygnał potwierdzający ich zamknięcie niezależnie od położenia płatów. Sterownik za pomocą układów zewnętrznych wykrywa również przyciśnięcie pasażera lub bagażu przez drzwi i powoduje zmniejszenie siły zamykania

OPIS:

 

Sterownik USDB1 jest zbudowany w oparciu o mikrokontroler i układy analogowe oraz cyfrowe. Posiada wyjścia przekaźnikowe i tranzystorowe zabezpieczone elektronicznie przed zwarciem. Na obudowie sterownika znajdują się: wyświetlacz LED przedstawiający aktualny stan pracy i ewentualne aktualne błędy, 2 przyciski serwisowe, przełącznik kodowy, gniazdo 9-pinowe portu szeregowego RS232C do komunikacji z komputerem, 2 gniazda do podłączenia do sieci CAN oraz 4 złącza do podłączenia zasilania i elementów współpracujących. Sterownik jest dostarczany jako skonfigurowany i gotowy do użytkowania. Sterownik jest przystosowany do pracy w magistrali CAN.

DANE TECHNICZNE:

  • znamionowe napięcie zasilania: .……………………….…………….….……………….24 V d.c.
  • zakres zmian napięcia zasilania……….………………………..….………od 16,8 do 30 V d.c.
  • prąd pobierany ………………………….…………………………..……..……………ok. 150 mA
  • zewnętrzna temperatura pracy……..………………………..……..klasa T3 wg  PN-EN 50155
  • wilgotność względna ………………..….………….………………..…………..wg PN-EN 50155
  • stopień ochrony …………………………………………………………..…………..…….……IP20
  • masa ………………………………………………………………………..……….……..ok. 700 g
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru…………………………………..USDB-WTO-908-0
  • pozostałe warunki środowiskowe …………………………………………………wg PN-EN 50155
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....