SOD1P

                          Przekaźnik typu   SOD1P

ZASTOSOWANIE:

Przekaźnik SOD1P współpracując z systemem sygnalizacji otwarcia drzwi typu SOD1. Jego zadaniem jest wystawienie sygnału o napięciu 24V DC w chwili wykrycia przez element identyfikacyjny SOD1i niedomknięcia lub otwarcia drzwi. Jeżeli zespół trakcyjny porusza się w jeździe wielokrotnej, wtedy urządzenie wykryje podłączenie kolejnych pojazdów i zasygnalizuje otwarcie bądź niedomknięcie drzwi również w pojeździe w którym urządzenie nie jest zainstalowane.

OPIS:

Sygnalizator SOD1 jest zbudowany w oparciu o mikroprocesor. Przekaźnik SOD1P jest przystosowany do pracy w magistrali CAN. Wymaga zaprogramowania na etapie produkcji i nie wymaga dalszej konfiguracji. Jeśli cały system sygnalizacji otwarcia drzwi SOD1 jest skonfigurowany poprawnie, to przekaźnik SOD1P po wpięciu w linię CAN systemu SOD1 będzie działał prawidłowo.

Przekaźnik SOD1P wystawia sygnał 24V DC jeżeli:

  • jakikolwiek element identyfikacyjny SOD1i podłączony do systemu sygnalizacji otwarcia drzwi SOD1 wykryje otwarcie drzwi,
  • któryś z elementów identyfikacyjnych SOD1i straci zasilanie lub połączenie z siecią CAN, czego konsekwencją jest brak wysyłania informacji do systemu SOD1.

Przekaźnik SOD1P współpracuje z systemem SOD1 w jeździe wielokrotnej. Jeżeli zespół trakcyjny został zestawiony do jazdy wielokrotnej, a później został rozłączony, to przekaźnik SOD1P również zasygnalizuje brak części systemu. Po takim rozłączeniu przekaźnik SOD1P wymaga powtórnego rozłączenia i załączenia zasilania w celu zresetowania ustawień.

Przekaźnik SOD1P posiada dwie sygnalizacyjne diody LED. Dioda koloru zielonego znajduje się przy złączu zasilania J1 i sygnalizuje podanie napięcia zasilania. Dioda koloru czerwonego znajduje się przy złączu wystawiania sygnału J2 i sygnalizuje wystawienie napięcia na to gniazdo. Jeżeli przekaźnik SOD1P wykryje niepełną sieć systemu SOD1, czyli któryś z elementów identyfikacyjnych SOD1i nie będzie nadawać, to przekaźnik SOD1P wystawi sygnał na J2 oraz zasygnalizuje to miganiem obydwu diód LED.

DANE TECHNICZNE:

  • znamionowe napięcie zasilania ………………..….…….………..24 V d.c.
  • zakres zmian napięcia zasilania ………..….……..od 16,8 V do 30 V d.c.
  • prąd pobierany  przez SOD1P ………………………….…… ok. 100  mA
  • masa SOD1P…………………………………………………………..< 250 g
  • wymiary SOD1P……………………………….…120 mm x 84 mm x27 mm
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru………..…..SOD-WTO-903-0
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....