SH2A

Statecznik do zasilania lamp halogenowych typu SH2A

ZASTOSOWANIE:

Statecznik do zasilania lamp halogenowych jest przetwornicą napięcia przeznaczoną do zastosowania w wagonowych układach sieci pokładowej
o napięciu znamionowym 24 V d.c. na napięcie 7,5 V d.c. Statecznik służy do zasilania jednej lub kilku lamp oświetleniowych o mocy sumarycznej nie przekraczającej 12 W. Statecznik jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz kolejowych wagonów osobowych w komunikacji krajowej
i międzynarodowej oraz w innych pojazdach, w których napięcie znamio-nowe wynosi 24 V d.c.

OPIS:

Przetwornica jest wykonana z wykorzystaniem specjalizowanego układu scalonego, w którym regulacja wypełnienia impulsów wyjściowych i stabi-lizacja napięcia wyjściowego w układzie ujemnego sprzężenia zwrotnego utrzymuje na stałym poziomie napięcie wyjściowe, zasilające żarówki halogenowe. Statecznik jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Zwarcie zacisków wyjściowych nie spowoduje uszkodze-nia statecznika. Po ustąpieniu zwarcia statecznik dostarcza ponownie napię-cie znamionowe na wyjściu. Statecznik jest wyposażony także w układ za-bezpieczenia w przypadku zwarcia wewnątrz układu elektronicznego lub
w przypadku jego uszkodzenia.

Podczas eksploatacji statecznik halogenów SH2A nie wymaga żadnych zabiegów eksploatacyjnych.

DANE TECHNICZNE:

 • znamionowe napięcie zasilania ………..………………………… 24 V d.c.
 • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania………od 16,8 V do 33 V
 • napięcie wyjściowe statecznika …………….…………..……7,5 V ± 0,2 V
 • obciążenie znamionowe …………………………………………… £ 12 W
 • częstotliwość pracy ………………………………….…………….³ 52 kHz
 • sprawność……………………………………………………………..³ 70 %
 • masa …………………………………………………….……………≤ 110 g
 • zewnętrzna temperatura pracy …………….. klasa T3 wg PN-EN 50155
 • wymiary ……………………………………… 85 mm x 43 mm x 31,5 mm
 • stopień ochrony …………………………………………………………IP20
 • wilgotność względna ……………….……….…..zgodna z PN-EN-50155
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ………………..SH-WTO-205-0
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....