SH-3/12V

Statecznik do zasilania lamp halogenowych typu SH-3/12V

ZASTOSOWANIE:

Statecznik służy do zasilania lamp halogenowych lub innych urządzeń elektro-nicznych. Jest przetwornicą napięcia przeznaczoną do zastosowania w wagonowych układach sieci pokładowej o napięciu znamionowym 24 V DC. Statecznik służy do zasilania jednej lub kilku lamp oświetleniowych o mocy sumarycznej do 190 W. Statecznik jest przeznaczony do użytkowania w pojazdach szynowych, wewnątrz kolejowych wagonów osobowych, w komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz
w innych pojazdach, w których napięcie znamionowe wynosi 24 V DC. Napięcie wyjściowe statecznika wynosi 12 V DC.

OPIS

Przetwornica jest wykonana z wykorzystaniem tranzystorów polowych
i specjalizowanych układów scalonych. Napięcie wejściowe 24 V DC jest przetwa-rzane na prąd zmienny o przebiegu zbliżonym do prostokątnego. To napięcie jest transformowane za pomocą transformatora impulsowego na odpowiednio niższe, które następnie jest prostowane za pomocą prostownika. Napięcie wyjściowe jest utrzymywane na stałym poziomie poprzez układ elektroniczny, wpływający na sze-rokość impulsu sterującego (modulator szerokości impulsów) PWM. Regulacja wypełnienia impulsów wyjściowych i stabilizacja napięcia wyjściowego odbywa się za pomocą układu scalonego, zasilanego napięciem 24 V.

Statecznik jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Zwarcie zacisków wyjściowych nie spowoduje uszkodzenia statecznika. Po ustą-pieniu zwarcia statecznik ponownie dostarcza napięcie znamionowe na wyjściu. Podczas eksploatacji statecznik SH-3 nie wymaga żadnych zabiegów eksploata-cyjnych.

Statecznik spełnia wymagania normy PN-EN 50155:2007 „Zastosowania kolejowe – – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze”.

DANE TECHNICZNE:

 • nominalne napięcie zasilania UN……………………………..………….24 V DC
 • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania ……….……. od 18 V do 33 V
 • moc znamionowa wyjściowa ……………………….…….………..….. ≤  190 W
 • napięcie wyjściowe………………………………………….……..……. 12 V DC
 • prąd wyjściowy…………………………………………………………do 12 A DC
 • częstotliwość pracy ……………………………………….…………… ³  30 kHz
 • pobór prądu bez obciążenia ………………………………….………… £ 20 mA
 • sprawność dla mocy znamionowej ………………….…..….…………η ³  75 %
 • masa …………………………………………………………….……….…≤ 550 g
 • napięcie tętnień na wyjściu ………………………………………….… £ 15 mV
 • wymiary …………………………………….…..….163 mm x 100 mm x 50 mm
 • stopień ochrony ………………………….………………….………………. IP20
 • wilgotność względna…………………..………………………wg PN-EN 50155
 • udary i wibracje………………………………………..……….wg PN-EN 50155
 • warunki środowiskowe ……………………….……klasa T3  wg PN-EN 50155
 • wysokość nad poziom morza …………………………………….…..do 1800 m
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru …………………….SH-WTO-205-0

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....