SH-1/24V

Statecznik do zasilania lamp halogenowych typu SH1_24V

ZASTOSOWANIE:

Statecznik do zasilania lamp halogenowych jest przetwornicą napięcia przeznaczoną do zastosowania w wagonowych układach sieci pokładowej o napięciu znamionowym 24 V d.c. Statecznik służy do za-silania jednej lub kilku lamp oświetleniowych o mocy sumarycznej do 50 W. Statecznik jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz kolejowych wagonów osobowych, w komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz
w innych pojazdach, w których napięcie znamionowe wynosi 24 V dc

OPIS:

Przetwornica jest wykonana z wykorzystaniem tranzystorów polowych
i specjalizowanych układów scalonych. Napięcie wejściowe 24 V d.c. jest przetwa-rzane na prąd zmienny o przebiegu zbliżonym do prostokątnego. To napięcie jest transformowane za pomocą transformatora impulsowego na odpowiednio niższe, które następnie jest prostowane za pomocą prostownika. Napięcie wyjściowe jest utrzymywane na stałym poziomie poprzez układ elektroniczny, wpływający na szerokość impulsu sterującego (modulator szerokości impulsów) PWM. Regulacja wypełnienia impulsów wyjściowych i stabilizacja napięcia wyjściowego odbywa się za pomocą układu scalonego, zasilanego napięciem 24 V.

Statecznik jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Zwarcie zacisków wyjściowych nie spowoduje uszkodzenia statecznika. Po ustąpie-niu zwarcia statecznik ponownie dostarcza napięcie znamionowe na wyjściu. Podczas eksploatacji statecznik SH-1 nie wymaga żadnych zabiegów eksploata-cyjnych.

DANE TECHNICZNE:

 • znamionowe napięcie zasilania ……………………………..………….24 V d.c.
 • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania ………….…. od 18 V do 33 V
 • moc znamionowa wyjściowa ……………………….………….……….. ³  50 W
 • napięcie wyjściowe……………………………..….od 11,6 V d.c. do 12,0 V d.c.
 • częstotliwość pracy ……………………………………….…………… ³  30 kHz
 • pobór prądu bez obciążenia …………………………………………… £ 20 mA
 • sprawność dla mocy znamionowej ………………….………………… ³  75 %
 • masa …………………………………………………………………….…≤ 350 g
 • napięcie tętnień na wyjściu ………………………………………….… £ 15 mV
 • wymiary …………………………………….……….150 mm x 80 mm x 50 mm
 • stopień ochrony ………………………….………………….………………. IP20
 • warunki środowiskowe ………………………….………..T3  wg PN-EN 50155
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru …………………….SH-WTO-205-0

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....