SH-1.1/110V

Statecznik do zasilania lamp halogenowych typu SH1_110V

ZASTOSOWANIE:

Statecznik do zasilania lamp halogenowych jest przetwornicą napięcia przeznaczoną do zastosowania w wagonowych układach sieci pokładowej o napięciu znamionowym 110 V d.c. Statecznik służy do zasilania jednej lub kilku lamp oświetleniowych o napięciu znamionowym 12 V i mocy sumarycznej nie przekra-czającej 50 W. Statecznik jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz kolejowych wagonów osobowych, w komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz w innych pojazdach, w których napięcie znamionowe wynosi 110 V dc.

OPIS:

Statecznik SH-1.1 jest wykonany z wykorzystaniem tranzystorów polowych i specjalizowanych układów scalonych. Napięcie wejściowe 110 V d.c. jest przetwarzane na prąd zmienny o przebiegu zbliżonym do prosto-kątnego. To napięcie jest transformowane za pomocą transformatora impulsowego na odpowiednio niższe, które następnie jest prostowane za po-mocą prostownika. Napięcie wyjściowe jest utrzymywane na stałym poziomie poprzez układ elektroniczny, wpływający na szerokość impulsu sterującego

(modulator szerokości impulsów) PWM. Regulacja wypełnienia impulsów wyjściowych i stabilizacja napięcia wyjściowego odbywa się za pomocą układu scalonego, zasilanego napięciem 110 V.

Statecznik jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przeciw-zwarciowe. Zwarcie zacisków wyjściowych nie spowoduje uszkodzenia statecznika. Po ustąpieniu zwarcia statecznik ponownie dostarcza napięcie znamionowe na wyjściu.

Podczas eksploatacji statecznik halogenów SH-1.1 nie wymaga żadnych zabiegów eksploatacyjnych.

DANE TECHNICZNE:

 • znamionowe napięcie zasilania UN …………………………………….110 V d.c.
 • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania… …..…….(od 0,7 do 1,33) UN
 • napięcie wyjściowe ……………………………………..……od 11,6 V do 12,0 V
 • znamionowa moc wyjściowa ……………………………..……………… ³  50 W
 • częstotliwość pracy ……………………………………………..……… ³  30 kHz
 • pobór prądu bez obciążenia …………………………………………….. £ 20 mA
 • sprawność dla mocy znamionowej ………………………..……………. ³  75 %
 • masa ……………………………………………………………..…….……≤ 350 g
 • napięcie tętnień na wyjściu ……………………………………………… £ 15 mV
 • wymiary ……………………………………………….150 mm x 80 mm x 50 mm
 • stopień ochrony ……………………………………….….……………………IP20
 • warunki środowiskowe ……………………………..…………. wg PN-EN 50155
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ………………..…..SH-WTO-205-0

..

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....