SDE3

                     Sterowniki drzwi typu SDE3 

ZASTOSOWANIE:

SDE3 jest elektronicznym sterownikiem silnika prądu stałego. Sterownik jest przeznaczony do sterowania silnikiem prądu stałego napędu drzwi o mocy około 60W, do stosowania wewnątrz wagonów kolejowych, w układach zasilanych napięciem sieci pokładowej o wartości znamionowej 24 Vdc. Sterownik umożliwia sterowanie otwieraniem, zamykaniem, blokadą i otwieraniem przeciążeniowym drzwi. Współpracuje z silnikiem prądu stałego, sprzęgłem elektromagnetycznym, elektroryglem blokady drzwi oraz impulsowym czujnikiem przemieszczenia drzwi. Obwody sterujące podłączane są do przycisków sterowania drzwiami, wyłączników krańcowych, czujników ruchu drzwi. W sposób ciągły kontrolowany jest prąd silnika i prędkość zamykania oraz otwierania drzwi. Sterownik po wykryciu przeszkody podczas zamykania drzwi otworzy je.

OPIS:

 Sterownik SDE3 jest wykonany z wykorzystaniem układów scalonych                   i mikrokontrolera, wyposażony jest w obwody wejściowe do podłączenia przycisków i wyłączników krańcowych, encodera lub czujnika impulsów informującego o przemieszczeniu drzwi. Obwody wyjściowe SDE3 to silnik, sprzęgło silnika, elektrorygiel oraz wskaźniki i lampki kontrolne oraz wyjście awarii. SDE3 mierzy prąd silnika, prędkość zamykania i otwierania drzwi. Sterowanie drzwiami odbywa się z zastosowaniem miękkiego startu i zatrzymania drzwi.

DANE TECHNICZNE:

 • nominalne napięcie zasilania UN ……………………………………24 V d.c.
 • zakres zmian napięcia zasilania……………….……..(od 16,8 do 30) V d.c.
 • napięcie wyjściowe zasilania encodera dla SDE3….…….5 V d.c./100 mA
 • moc znamionowa silnika ……………………………………..………….60 W
 • napięcie znamionowe silnika ………………………………………..24 V d.c.
 • max prąd wyjść sygnału zajętości i sterowania elektrorygla…………0,8 A
 • zabezpieczenie wyjść: ………………..……..elektroniczne przeciążeniowe
 • temperatura zewnętrzna ………………………..klasa T3 wg PN-EN 50155
 • masa ……………………………………….………………….……….ok. 500g
 • wymiary ………………………………..…………310 mm x 90 mm x 56 mm
 • stopień ochrony ………………………..………………………………….IP20
 • warunki techniczne …………………………………………SDI1-WTO-158-3
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....