RT

Regulator temperatury RT

ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny regulator temperatury RT jest regulatorem dwustanowym, bez sprzężenia zwrotnego, załączanym na wyjście zestykiem przekaźnika. Elektroniczny regulator temperatury jest przeznaczony do wyłącznego zastosowania w pojazdach szynowych. W połączeniu z odpowiednimi członami nastawczymi może pracować jako regulator w urządzeniach nawiewnych i kli-matyzacyjnych lub też jako wyłącznik wartości granicznych przy nadzorowaniu temperatur. Jest odpowiednikiem regulatora niemieckiego z serii 3200.000.

OPIS:

            Regulator RT współpracuje z termometrem oporowym Pt-100. Wykonania przekaźników są zależne od wymagań zamawiającego.

Typy oferowanych regulatorów

Oznaczenie liczbowe Temperatura Histereza Funkcja łączeniowa
3205 363 90 °C 10 K Styk przyciąga przy przekroczeniu wartości żądanej w dół
3210 268 – 5 °C 0,5 K Styk przyciąga przy przekroczeniu wartości żądanej w dół
3210 278 5 °C 0,5 K Styk przyciąga przy przekroczeniu wartości żądanej
3210 288 15 °C 0,5 K Styk przyciąga przy przekroczeniu wartości żądanej
3210 292 19 °C 0,5 K Styk przyciąga przy przekroczeniu wartości żądanej
3211 296 23 °C 2 K Styk przyciąga przy przekroczeniu wartości żądanej

DANE TECHNICZNE:

  • znamionowe napięcie zasilania ……………………………………………..24 V d.c.
  • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania ……………………od 18 V do 33 V
  • wykonanie wg wymagania zamawiającego ……………………………np. 3205.363
  • masa ……………………………………………………………….……………….0,4 kg
  • wymiary ………………………………………………..….107 mm x 57 mm x 26 mm
  • stopień ochrony ………………………………………..…………………………. IP20
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ………..…………ETK740-WTO-740-1
  • warunki środowiskowe……………………………..……………… wg PN-EN 50155
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....