PCD1SOS

                          Przycisk do drzwi typu  PCD1SOS

ZASTOSOWANIE:

Przycisk do drzwi PCD1SOS służy do sterowania otwieraniem drzwi
w wagonach osobowych oraz elektrycznych zespołach trakcyjnych i jest przeznaczony do zastosowania w układach z pokładową siecią prądu stałego
o napięciu do 110Vdc. Zielonymi diodami LED przycisk sygnalizuje gotowość do otwarcia drzwi oraz czerwonymi diodami LED wystawienie sygnału otwierania drzwi.

OPIS:

          PCD1SOS jest przeznaczony do pracy w sieci pokładowej napięcia 24 V d.c. do 110 V d.c. Jest wykonany z wykorzystaniem elementów dyskretnych
i układów scalonych CMOS. Przycisk ma wyjście tranzystorowe typu PNP, czyli obciążenie jest włączane pomiędzy jego wyjście, a masę napięcia zasilania. Wyjście PCD1SOS jest zabezpieczone przeciwzwarciowo elektronicznie. 

          Po podaniu napięcia zasilania na „wejście 1” zaświecą się zielone diody LED. Świecenie zielonych diod LED sygnalizuje podróżnemu gotowość przycisku do wystawienia sygnału otwarcia drzwi. Naciśnięcie przycisku przy zasilanym „wejściu 2” spowoduje wystawienie na około 1 sekundę sygnału logicznego 24 V do 110 V (bliskiego napięciu zasilania PCD1SOS) i zaświecenie na czas ok. 30 sek. czerwonych diod LED.

Wymiary i schemat blokowy  PCD1SOS

DANE TECHNICZNE:

 • nominalne napięcie zasilania ….…………..…..……24 V d.c. do 110 V d.c.
 • zakres zmian napięcia zasilania ……………….……..od 16,8 V do 137,5 V
 • prąd pobierany  przez PCD1 ………………………….…………….ok. 13 mA
 • wymiary obudowy …………………………..………….…Ø100 mm x 20 mm
 • masa ……………………………………………………………………ok. 250 g
 • pozycja pracy …………………………………………………………..dowolna
 • stopień ochrony ………………………………….…………………………IP67
 • zewnętrzna temperatura pracy ……………..…..klasa T3 wg PN-EN 50155
 • wilgotność względna ……………………………..……….…..wg PN-EN 50155
 • pozostałe warunki środowiskowe wg ……………..…………..PN-EN 50155
 • maks. obciążenie wyjścia …………………………….….……………….0,2 A
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru …………………PC-WTO-169-0
 • deklaracja zgodności …………………………………………PCD1-DC-169-0

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....