PC5 Wc

         Przycisk spustu wody typu PC5_WC

ZASTOSOWANIE:

       „Przycisk spustu wody PC5 WC” jest układem sterującym zaworem spustu wody w WC, w wagonie osobowym, o pokładowej sieci prądu stałego o na-pięciu znamionowym 24 V. Przycisk spustu wody PC5WC przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz wagonów kolejowych w komunikacji krajowej i między-narodowej.

OPIS:

„Przycisk spustu wody PC5 WC” wykonany jest na bazie mikroprzełącznika z podświetlaniem. Obudowa przycisku przystosowana jest do bezpośredniego mocowania na ścianie. Na stronie zewnętrznej znajdują się przycisk i dioda sygnalizująca załączenie. Po wewnętrznej stronie obudowy umieszczono wtyk, tabliczkę znamionową, oraz opis za-cisków na łączówce umożliwiający identyfikację zacisków zasilających i wyj-ściowych.

Podczas eksploatacji „Przycisk spustu wody PC5 WC” nie wymaga żadnych zabiegów eksploatacyjnych.

Obwód diody led podświetlania przycisku i styków załączania obciążenia należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 1A, np. jednopolowym bezpiecznikiem klasy C: Fael  S301 C-1.

DANE TECHNICZNE:

  • znamionowe napięcie zasilania …………….………….…………24 V d.c.
  • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania …………od 16 V do 32 V
  • moc wyjściowa maksymalna ………………………………………….20 W
  • załączenie wyjścia… podczas wciśniętego przycisku na płycie czołowej
  • zewnętrzna temperatura pracy……………….klasa T3 wg PN-EN 50155
  • masa …………………………………………………………………..£ 150 g
  • wymiary ……………………………………….105 mm x 105 mm x 40 mm
  • stopień ochrony …………………………….……………………………IP20
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ……………..PC-WTO-169-0
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....