PC5 PR

           Przycisk do natrysku typu PC5 PR

ZASTOSOWANIE:

Przycisk do natrysku PC5 PR jest elektronicznym układem czasowym sterującym zaworem poboru wody przy natrysku w wagonie sypialnym
z pokładową siecią prądu stałego i napięciu znamionowym od 24V do 110V. Przycisk służy do zasilania elementu wykonawczego jakim jest elektrozawór
o mocy do 20 W. Przycisk PC5 PR przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz wagonów kolejowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

OPIS:

Przycisk PC5 PR jest wykonany z wykorzystaniem układów scalonych CMOS i mikroprocesora. W stopniu wyjściowym zastosowano tranzystor polowy mocy, zabezpieczony przeciwzwarciowo, który umożliwia sterowanie obciążeniem do 20 W. Po naciśnięciu przycisku tranzystor wyjściowy zostaje załączony na 10 s, powodując zadziałanie zewnętrznego elementu wyko-nawczego np. elektrozaworu lub przekaźnika. Zielona dioda sygnalizacyjna LED na płycie przycisku sygnalizuje stan załączenia przekaźnika.

Obudowa przycisku PC5 PR jest przystosowana do bezpośredniego zamocowania na ścianie. Od strony przedniej przycisk zabezpieczony jest przed dostępem wody za pomocą odpowiedniej folii. Na stronie zewnętrznej znajdują się przycisk i dioda sygnalizująca załączenie. Po stronie wewnę-trznej obudowy umieszczono układ elektroniki, tabliczkę znamionową oraz opis zacisków na łączówce, umożliwiający identyfikację zacisków zasila-jących i wyjściowych. Przy dodatkowym uszczelnieniu płytki przycisku od strony tylnej pastą silikonową (podczas jego montażu w pojeździe przez przedmiot montujący) gwarantującą szczelność tego połączenia co najmniej IP66 przycisk może być traktowany jako wodoszczelny.

Podczas eksploatacji przycisk PC5 PR nie wymaga żadnych zabiegów eksploatacyjnych.

DANE TECHNICZNE:

 • znamionowe napięcie zasilania (wykonania).….24 V, 54 V, 110 V d.c.
 • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasil. ….od 16,8 V do 140 V d.c.
 • napięcie wyjściowe ………………….…….…..równe napięciu zasilania
 • moc wyjściowa maksymalna …………….…….……………………20 W
 • pobór prądu bez obciążenia …………….………………………< 40 mA
 • czas załączenia …………….…………………………….…….10 s ± 2 s
 • zewnętrzna temperatura pracy………….….klasa T3 wg PN-EN 50155
 • masa………………………….…………..…………..……………. ≤ 150 g
 • wymiary ………………………………….…105 mm x 105 mm x 40 mm
 • stopień ochrony ……………………..………….……..….…………..IP20
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ………..…..PC-WTO-169-0
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....