WWA106.5PS

WWA106.5PSPanel słuchawki WWA106.5PS

ZASTOSOWANIE:

Panel słuchawki WWA106.5PS jest przeznaczony do stosowania
w wagonach osobowych lub typu osobowego z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V. Umożliwia rozgłaszanie sygnałów muzycznych lub komunikatów słownych w wagonie lub w całym składzie pociągu. Panel ten współpracuje ze wzmacniaczami serii WWA106.5CAN. Charakterystyczny sygnał zapowiedzi, tzw. gong poprzedzający komunikat, jest przekazywany z panelu słuchawki.

OPIS:

W skład panelu słuchawki WWA106.5PS wchodzi 5 modułów elektronicznych: przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy, programator, układ sterowania, telefon, a ponadto mikrotelefon z przyciskiem, przełącznik widełkowy, przycisk zapowiedzi A, przycisk komunikatu J, gniazdo JS i gniazdo LP1. Sygnał akustyczny z przedwzmacniacza, poprzez wybrane obwody modułów sterowania, jest przekazywany do wzmacniacza mocy. Po wzmocnieniu sygnał jest dostarczany na gniazdo wyjściowe. Moduł sterowania określa rodzaj pracy, załącza zasilanie przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy, monitoruje sygnały priorytetu komunikatu, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze itp. Moduł programatora umożliwia wybór różnych rodzajów pracy przez umieszczony na nim zespół przycisków i diod sygnalizacyjnych. Moduł telefonu służy do wykonania zespołu połączeń do transmisji sygnału akustycznego z mikrotelefonu.

DZIAŁANIE WYWOŁAŃ I LOGIKA DZIAŁANIA:

Zapowiadanie komunikatu słownego ze słuchawki.

Aby nadać zapowiedź głosową ze słuchawki, należy podnieść słuchawkę z widełek, a następnie nacisnąć przycisk A. Jeżeli wzmacniacz WWA106.5CAN obsługuje połączenie o wyższym priorytecie i nie daje pozwolenia na nadawanie, to stan ten widoczny jest w postaci pulsującej diodzie LED na przycisku A. Po 10 sekundach urządzenie zaprzestaje próbie wykonania połączenia. Jeżeli wcześniej dostaniemy zgodę na zestawienie połączenia, dioda na przycisku A zapala się na stałe. Urządzenie wyemituje sygnał GONG. Po naciśnięciu i trzymaniu przycisku na słuchawce, mikrofon jest aktywny i można wygłaszać komunikat. Puszczenie przycisku na słuchawce powoduje wyłączenie mikrofonu. Zakończenie wygłaszania i zwolnienie toru audio odbywa się poprzez: odłożenie słuchawki na widełki lub naciśnięcie przycisku A lub J. Tor audio zostanie również zwolniony automatycznie po czasie ok. 3 minut od rozpoczęcia wygłaszania. Dioda LED na przycisku A po zwolnieniu jest gaszona. Wygłaszanie może być również przerwane przez wzmacniacz WWA, który chce nadać sygnał o wyższym priorytecie.

Nadawanie komunikatu z urządzenia przenośnego.

Aby nadać komunikat z urządzenia przenośnego, należy podłączyć to urządzenie do gniazda JS odpowiednim kablem, a następnie nacisnąć przycisk J. Jeżeli wzmacniacz WWA106.5CAN obsługuje połączenie o wyższym priorytecie i nie daje pozwolenia na nadawanie, to stan ten widoczny jest w postaci pulsującej diodzie LED na przycisku J. Po 10 sekundach urządzenie zaprzestaje próbie wykonania połączenia. Jeżeli wcześniej dostaniemy zgodę na zestawienie połączenia, dioda na przycisku J zapala się na stałe. Urządzenie nadając z urządzenia przenośnego nie wyemituje sygnału GONG. Zakończenie wygłaszania i zwolnienie toru audio odbywa się poprzez: naciśnięcie przycisku J lub A. Tor audio zostanie również zwolniony automatycznie po czasie ok. 10 minut od rozpoczęcia nadawania. Dioda LED na przycisku J po zwolnieniu jest gaszona. Nadawanie z urządzenia przenośnego może odbywać się z podniesioną słuchawką na widełkach lub z jej brakiem. Nadawanie może być również przerwane przez wzmacniacz WWA, który chce nadać sygnał o wyższym priorytecie.

DANE TECHNICZNE:

  • Nominalne napięcie zasilania…………………………………………..24 V DC
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilającego……od 16,8 V do 30 V
  • Pobór mocy ze źródła zasilania…………………….………………….< 20 W
  • Max napięcie wyjściowe audio…………………………………………2,0Veff
  • Zewnętrzna temperatura pracy………………klasa OT3 wg PN-EN 50155
  • Wymiary WWA-106.5PS…….…..…………ok. 300 mm x 120 mm x135 mm
  • Masa……………………………………………….…………………….ok. 1,5 kg

Zgodność z UIC568 w zakresie linii audio 2Veff

Posiada certyfikat na normę palnościową EN45545

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru…………..….…WWA-WTO-610-0

 

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....