LWA106

Lokomotywowy wzmacniacz akustycznytypu LWA106

ZASTOSOWANIE:

Lokomotywowy wzmacniacz akustyczny jest przeznaczony do zastosowania w układach instalacji rozgłoszeniowej w pojazdach trakcyjnych z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V. Umożliwia porozumiewanie się obsługi pociągu z maszynistą lub z zewnętrznym stanowiskiem centralnym (poprzez odpowiedni radiotelefon maszynisty) oraz umożliwia zapowiedzi maszynisty do wagonów i rozmowę maszynisty z obsługą pociągu po wewnętrznej linii telefonicznej. Poprzez odpowiedni radiotelefon maszynisty wzmacniacz umożliwia rozmowę stanowiska centralnego (stacji bazowej) z obsługą pociągu. Ma charakterystyczny sygnał zapowiedzi, tzw. gong poprzedzający komunikat.

OPIS:

Lokomotywowy wzmacniacz akustyczny typu LWA106 został zapro-jektowany i wykonany do montażu w pulpicie maszynisty. Jest zgodny z kartą UIC-568 i UIC-751-3 oraz normami krajowymi. W skład wzmacniacza LWA106 wchodzą 2 płytki drukowane z układami: przedwzmacniacza, wzmacniacza mocy, programatora, układu sterowania i telefonu pociągowego oraz ponadto mikrotelefon z przyciskiem, klawiatura, przełącznik widełkowy i gniazda wyjściowe. Sygnał akustyczny z przedwzmacniacza, poprzez wybrane obwody modułów sterowania i telefonu, przekazywany jest do wzmacniacza mocy zabezpieczonego przeciwzwarciowo przez bezpieczniki polimerowe. Po wzmocnieniu sygnał ten dostarczany jest na gniazdo wyjściowe. Układ sterowania określa rodzaj pracy, załącza zasilanie przedwzmacniacza
i wzmacniacza mocy, steruje priorytetem zapowiedzi, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze i.t.p. Układ programatora umożliwia wybór różnych rodzajów pracy przez umieszczony na nim nowoczesny zespół przycisków membranowych i diod. Układ telefonu służy do wykonania zestawienia połączeń dla transmisji sygnału akustycznego do i z mikrotelefonu.

DANE TECHNICZNE:

  • Nominalne napięcie zasilania…………………………………..24 V d.c.
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania …od 16,8 V do 33 V
  • Pobór prądu podczas pracy .………………………………….< 400 mA
  • Wymiary LWA-106…………………,……300 mm x 120 mm x 100 mm
  • Impedancja wejściowa przedwzmacniacza…………………….20 Ω
  • Zewnętrzna temperatura pracy….klasa T3 wg PN-EN 50155 p. 2.1.2
  • Masa…………………………………………………………….……< 2,1 kg
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru……LWA106-WTO-704-1
  • Zgodność z Kartami UIC…………………………………558, 568, 751-3
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....