LWA106.BDGLokomotywowy wzmacniacz akustycznytypu LWA106.BDG

ZASTOSOWANIE:

Lokomotywowy wzmacniacz akustyczny jest przeznaczony do zastosowania w układach instalacji rozgłoszeniowej w pojazdach trakcyjnych z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V. Umożliwia porozumiewanie się obsługi pociągu z maszynistą lub z zewnętrznym stanowiskiem centralnym (poprzez odpowiedni radiotelefon maszynisty) oraz umożliwia zapowiedzi maszynisty do wagonów i rozmowę maszynisty z obsługą pociągu po wewnętrznej linii telefonicznej. Poprzez odpowiedni radiotelefon maszynisty wzmacniacz umożliwia rozmowę stanowiska centralnego (stacji bazowej) z obsługą pociągu. Ma charakterystyczny sygnał zapowiedzi, tzw. gong poprzedzający komunikat.

OPIS:

Lokomotywowy wzmacniacz akustyczny typu LWA106.BDG został zapro-jektowany i wykonany do montażu poza pulpitem maszynisty. Plupit sterowniczy i mikrofon montowany na pulpicie łączy się za pomocą kabli do wzmacniacza. LWA jest zgodny z kartą UIC-568 i UIC-751-3 oraz normami krajowymi. W skład wzmacniacza LWA106.BDG wchodzą 2 płytki drukowane z układami: przedwzmacniacza, wzmacniacza mocy, programatora, układu sterowania i telefonu pociągowego oraz ponadto mikrofon z przyciskiem, panel z przyciskami sterowniczymi i potencjometrem regulacji głośności. Sygnał akustyczny z przedwzmacniacza, poprzez wybrane obwody modułów sterowania i telefonu, przekazywany jest do wzmacniacza mocy zabezpieczonego przeciwzwarciowo przez bezpieczniki polimerowe. Po wzmocnieniu sygnał ten dostarczany jest na gniazdo wyjściowe. Układ sterowania określa rodzaj pracy, załącza zasilanie przedwzmacniacza
i wzmacniacza mocy, steruje priorytetem zapowiedzi, blokuje dublowanie tych samych funkcji przez różne wzmacniacze itp. Układ programatora umożliwia wybór różnych rodzajów pracy. Układ telefonu służy do wykonania zestawienia połączeń dla transmisji sygnału akustycznego do i z mikrotelefonu.

DANE TECHNICZNE:

  • Nominalne napięcie zasilania…………………………………..24 V d.c.
  • Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania …od 16,8 V do 33 V
  • Pobór prądu podczas pracy .………………………………….< 400 mA
  • Wymiary LWA-106.BDG…………,……300 mm x 120 mm x 100 mm
  • Impedancja wejściowa przedwzmacniacza…………………….20 Ω
  • Zewnętrzna temperatura pracy….klasa T3 wg PN-EN 50155 p. 2.1.2
  • Masa…………………………………………………………….……< 2,1 kg
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru……LWA106-WTO-704-1
  • Zgodność z Kartami UIC…………………………………558, 568, 751-3
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....