LK-8

                       Licznik kilometrów typu LK-8 do pomiaru przebiegu wagonu

ZASTOSOWANIE:

       Licznik typu LK-8 jest przeznaczony do pomiaru drogi przebytej przez wagon oraz do pomiaru prędkości, połączonego z blokadą drzwi, gdy prędkość przekracza 5 km/h oraz działaniem układu hamulca po przekroczeniu 70 km/h. Urządzenie jest przystosowane do współdziałania z czujnikiem prędkości CZP-2
i ze wzmacniaczem sygnałów WSL-2 lub WSL-3. Licznik kilometrów jest przeznaczony do zamontowania wagonach w kolejowych typu osobowego,
w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

       Licznik jest przeznaczony do montażu na szynie TH35-7,5.

OPIS:

Licznik kilometrów typu LK-8 jest wykonany z wykorzystaniem mikroprocesora z pamięcią typu flash (nie wymaga podtrzymania dodatkowym zasilaniem), wyświetlacza ciekłokrystalicznego i montażu powierzchniowego. Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z czujnikiem CZP-2 i ze wzmacniaczem WSL2 lub WSL-3. Nie wymaga konserwacji i może pracować
w dowolnej pozycji.

DANE TECHNICZNE:

 • znamionowe napięcie zasilania …………………………….……………….24 V d.c.
 • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania ………………..od 18 V do 33 V d.c.
 • obciążalność styków …………………………………………………..……………7 A
 • załączenie przekaźnika blokady drzwi przy prędkości ……….…..…………5 km/h
 • wyłączenie przekaźnika blokady drzwi przy prędkości ….……..…………..3 km/h
 • załączenie przekaźnika układu hamulca przy prędkości ….…..………….70 km/h
 • wyłączenie przekaźnika układu hamulca przy prędkości …………………50 km/h
 • masa ……………………………………………………..……..………………0,225 kg
 • wymiary ………………………………………………….…89 mm x 90 mm x 58 mm
 • stopień ochrony ………………………………………………………..………….IP20
 • warunki środowiskowe ………………………………….………….wg PN-EN 50155
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru …….………………….LK-WTO-126-2
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....