KSP2CAN

Kaseta sterownicza typu KSP2CAN

ZASTOSOWANIE:

      Kaseta sterownicza KSP2CAN przeznaczona jest do zastosowania w wagonach pasażerskich. W kasecie umieszczone są: licznik kilometrów, przekaźnik podnapięciowy, płytka przekaźników, przekaźnik zwłoczny wybiegu oraz płytka ogranicznika prądu baterii SB1.

OPIS:

Kaseta KSP2CAN zabudowana jest w standardowej 19” obudowie 3U/160-41-00. W kasecie KSP2CAN znajdują się płytki – wsuwki:

  • licznik kilometrów LK23KC3,
  • dwustanowy przekaźnik podnapięciowy DPP2-K10,
  • płytka przekaźników P1KSP1,
  • płytka ogranicznika prądu baterii SB1 (PPKSDN1),
  • płytka przekaźnika wybiegu EPZW2 z przekaźnikiem czasowym EPZ-4-24.

Szczegółowy opis działania jest zawarty w DTR kasety KSP2-DTR-208-0

Podstawowe wymiary kasety KSP2CAN

DANE TECHNICZNE:

– znamionowe napięcie zasilania:      …………………………………………………….……..24 V d.c.

– zakres zmian napięcia zasilania:…………………………..……………….…od 16,8 V do 30 V d.c.

– urządzenia zamontowane w kasecie…………………………………………….patrz powyżej OPIS

– wymiary:……………………………………………….……………..ok. 265 mm x 135 mm x 214 mm

– stopień ochrony:………………………………………………………………………………………IP20

– zewnętrzna temperatura pracy:………………………..…………..……..klasa T3 wg PN-EN 50155

– wilgotność względna:…………………………………………….………….………..wg PN-EN-50155

– pozostałe warunki środowiskowe:…………………………….………………………wg PN-EN 50155

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru:……………………………….………KSDN-WTO-101-0

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....