KS111A

Kaseta sterownicza typu KS111A

ZASTOSOWANIE:

      Kaseta sterownicza KS111A-10 przeznaczona jest do zastosowania w wagonach pasażerskich. W kasecie umieszczone są: przekaźnik podnapięciowy, płytka przekaźników, przekaźnik zwłoczny wybiegu,  płytka kontaktronów, płytka przekaźnika zwłocznego akumulatora, terminal centralki pożarowej oraz płytka koncentratora centralki pożarowej. Kaseta KS111A-10 jest przeznaczona do zastosowania w wagonach typu 111A-10 produkcji H. Cegielski – FPS Poznań.

OPIS:

Kaseta KS111A-10 zabudowana jest w standardowej 19” obudowie 3U/160-84-00. W kasecie KS111A-10 znajdują się płytki – wsuwki:

  • dwustanowy przekaźnik podnapięciowy DPP2-K15,
  • płytka przekaźników P1KSP1,
  • płytka przekaźnika wybiegu EPZW1,
  • płytka P5K3 z kontaktronami,
  • płytka przekaźnika zwłocznego akumulatora EPZA1K,
  • płytka terminala centralki pożarowej CSP1TKDN3,
  • płytka koncentratora centralki pożarowej CSP1CK13.

Szczegółowy opis działania jest zawarty w DTR kasety KS111A-10-DTR-709-0

Podstawowe wymiary kasety KS111A-10

DANE TECHNICZNE:

– znamionowe napięcie zasilania:      …………………………………………………….……..24 V d.c.

– zakres zmian napięcia zasilania:…………………………..……………….…od 16,8 V do 30 V d.c.

– urządzenia zamontowane w kasecie…………………………………………….patrz powyżej OPIS

– wymiary:……………………………………………….……………..ok. 483 mm x 135 mm x 214 mm

– stopień ochrony:………………………………………………………………………………………IP20

– zewnętrzna temperatura pracy:………………………..…………..……..klasa T3 wg PN-EN 50155

– wilgotność względna:…………………………………………….………….………..wg PN-EN-50155

– pozostałe warunki środowiskowe:…………………………….………………………wg PN-EN 50155

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru:……………………………….………KSDN-WTO-101-0

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....