ETK110KM

Regulator temperatury typu ETK110KM do kabin maszynisty w lokomotywie

ZASTOSOWANIE:

Regulatory temperatury ETK110KM są przeznaczone do zastosowania
w kabinach maszynisty, w lokomotywach z pokładową siecią prądu stałego, na napięcie 110 V. Są montowane w kabinie i umożliwiają regulację temperatury. Regulator temperatury typu ETK110KM może być wykonywany na dowolny zakres nastaw temperatury wg życzenia zamawiającego oraz może być zastosowany w innych pojazdach szynowych o napięciu pokładowym 110 V d.c.

OPIS:

Regulator temperatury ETK110KM jest przeznaczony do zamontowania w kabinach maszynisty i zasilany prądem stałym, o napięciu 110 V. Regulator temperatury jest wyposażony w czujnik temperatury we wnętrzu obudowy, potencjometr do nastawiania temperatury, diodę sygnalizującą zadziałanie układu oraz przekaźnik, którego styki są wyprowadzone na łączówkę.

W przypadku braku napięcia zasilania oraz gdy temperatura otoczenia jest wyższa od nastawionej na potencjometrze, styki termostatu są otwarte. Zwarcie styków przekaźnika jest sygnalizowane świeceniem diody LED, umieszczonej na obudowie.

Termostat ma dodatkowe gniazdo umieszczone na obudowie, do testowania działania układu. Poprzez to gniazdo można załączyć lub wyłączyć układ, niezależnie od temperatury otoczenia i nastawienia potencjometru.

WYKONANIE:

DANE TECHNICZNE:

  • napięcie zasilania ……………………………………….…………………………………….110 V d.c.
  • prąd zasilania  ……………………………………………..……………………………………..< 15 mA
  • zakres regulacji ……………………………………………..……………………….. od 19°C do 24 °C
  • zewnętrzna temperatura pracy ……………………….……………..……klasa T3 wg PN-EN 50155
  • masa ……………………………………………………………………………………..…………< 430 g
  • wymiary ……………………………………………………………..……..127 mm x 107 mm x 36 mm
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru .…………………….………………ETK740-WTO-740-1
  • warunki środowiskowe ………………………………………..………………………wg PN-EN 50155

http://www.eltronik.pl                 *  biuro@eltronik.pl

FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....