ETK

Przedziałowy regulator temperatury typu ETK do wagonów

ZASTOSOWANIE:

Przedziałowe regulatory temperatury są przeznaczone do zastosowania
w nowych oraz modernizowanych wagonach kolejowych. Regulatory są zamontowane w przedziałach i umożliwiają regulację temperatury. Regulator temperatury typu ETK może być wykonany do dowolnych zakresów nastaw temperatury, wg życzenia zamawiającego.

OPIS:

Płynne nastawianie temperatury zadanej uzyskuje się za pomocą potencjometru wewnętrznego. Napięcie zadanej temperatury jest kontrolowane przez mikroprocesor, który mierzy także temperaturę otoczenia poprzez półprzewodnikowy czujnik temperatury i steruje przekaźnikiem wyjściowym. Takie rozwiązanie zapewnia powtarzalność zakresu regulacji temperatury i stabilność długoterminową parametrów nastaw temperatury. Zmiana stanu termostatu następuje po upływie 60 s od zmiany temperatury otoczenia. Zakres nastaw temperatury zależy od typu wykonania i może być nastawiony dowolnie wg ustaleń zamawiającego.

Zasilanie jest przyłączone do zacisku 2 +UB oraz do zacisku 5 –UB. Styk przełączalny przekaźnika wyjściowego jest przyłączony do +UB. Styk bierny jest wyprowadzony na zacisk nr 3 i jest przyłączony do +UB, gdy termostat nie jest w stanie grzania. Styk czynny jest wyprowadzony na zacisk nr 1 i jest przyłączany do +UB, gdy termostat się przełączy w stan grzania. Styk dodatkowy nr 4 jest wykorzystany do grzania wstępnego. Potencjał zbliżony do napięcia +UB wymusza pracę termostatu do temperatury grzania wstępnego.

WYKONANIA:

Wykonanie Zakres regulacji Temperatura grzania wstępnego Wymuszenie grzania
ETK740/P 19÷22 ºC 8 ºC V
ETK740/K 17 ºC 8 ºC V
ETK740/N 22÷26 ºC
ETK740/NL 20÷26 ºC
ETK740A/N 20÷24 ºC
ETK740/x wg ustaleń wg ustaleń wg ustaleń

Mocowanie 107 mm x 85 mm

DANE TECHNICZNE:

  • zewnętrzna temperatura pracy ………………………………….…………klasa T3 wg PN-EN 50155
  • napięcie zasilania …………………………….…………………………………………………..24 V d.c.
  • prąd zasilania ………………………………………………………………………………………< 30 mA
  • masa …………………………………………………………………………………………………< 430 g
  • wymiary ……………………………………………………………….…….128 mm x 108 mm x 36 mm
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ………………………………………ETK740-WTO-740-1
  • warunki środowiskowe …………………………………………….……………………wg PN-EN 50155
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....