DUOSTAT

Regulator temperatury DUOSTAT

ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny regulator temperatury DUOSTAT jest regulatorem dwustanowym, bez sprzężenia zwrotnego, załączanym na wyjście zestykiem przekaźnika. Jest Przeznaczony do wyłącznego zastosowania w pojazdach szynowych. W połączeniu z odpowiednimi członami nastawczymi może pracować jako regulator w urządzeniach nawiewnych i klimatycznych lub też jako wyłącznik wartości granicznych przy nadzorowaniu temperatur. DUOSTAT jest odpowiednikiem niemieckich duostatów z serii 3200.000.

OPIS:

            Duostat składa się z regulatora temperatury i dwóch termometrów oporowych. Na jeden z termometrów oddziaływuje temperatura zewnętrzna (wielkość wiodąca), na drugi zaś temperatura regulowana (wielkość regulowana). Charakterystyka elektryczna obydwu termometrów jest identyczna, a ich przebiegiem wypadkowym jest tzw. „prosta duostatowa”. Stromość i przejścia zerowe prostych załączania można dostosować przy tym ściśle do określonych w danym przypadku wymagań

Typy oferowanych duostatów

Oznaczenie Liczbowe Współrzędne  K Załączanie Histereza Bocznik z r12 termom. oporowy
Vx1 VW1 VX2 VW2 1 0 K    
3201 801 36,5 10 70,5 -30   X 2 zewnętrzny
3203 801 36,5 10 70,5 -30   X 6 zewnętrzny
3207 801 36,5 10 70,5 -30   X 14 zewnętrzny
3210 803 8 40 16 13 X   0,5 zewnętrzny
3210 804 14 40 22 13 X   0,5 zewnętrzny
3210 805 20 40 28 13 X   0,5 zewnętrzny
3210 806 9,5 25 17 13 X   0,5 zewnętrzny
3200 807 17 13 41,5 -25   X 0,5 zewnętrzny
3200 808 19 13 44 -25   X 0,5 zewnętrzny
3200 809 23,5 13 49,5 -25   X 0,5 zewnętrzny
3215 810 40 25 90 -25 X   10 bez bocznika
3202 811 25 10 55 -25   X 4 bez bocznika
3203 812 35 10 88 -20   X 6 wewnętrzny

DANE TECHNICZNE:

  • znamionowe napięcie zasilania …………………………….…………………24 V d.c.
  • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania ……………………od 18 V do 33 V
  • wykonanie wg zamawiającego ………………………………………….np. 3203.801
  • masa ………………………………………………………………………………..0,4 kg
  • wymiary …………………………………………….….…..107 mm x 57 mm x 26 mm
  • stopień ochrony ……………………………………….…………………………… IP20
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru .……….………….ETK740-WTO-740-1
  • warunki środowiskowe ……………………………….….…………..wg PN-EN 50155
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....