CRO/YB2

Centralny regulator ogrzewania typu CROYB2

ZASTOSOWANIE:

Centralny regulator ogrzewania typu CRO/YB2 jest przeznaczony do regulacji temperatury w przedziałach wagonów osobowych i typu osobowego, w układzie dwukanałowego ogrzewania nawiewnego wagonów 9 lub 10-przedziałowych wyposażonych w elektryczną nagrzewnicę powietrza. Nagrzewnica powietrza w wagonach kolejowych jest zasilana przez urządzenie wybiórczo – przełączające wielonapięciowego ogrzewania typu AWO-2 lub podobne. Centralny regulator ogrzewania może być stosowany także
w wagonach z jednonapięciowym systemem ogrzewania nawiewnego. Wypo-sażony jest w układ licznika kilometrów wskazującego przebieg wagonu, układ blokady drzwi wejściowych do wagonu oraz podzespół sterowania wybiegiem wentylatora nagrzewnicy. Wykonany jest w postaci oddzielnych paneli. 

OPIS:

            Licznik kilometrów wskazuje przebieg i prędkość wagonu. Licznik może wskazywać przebieg wagonu do 10.000.000 km. Pamięć licznika nie wymaga zasilania pomocniczego.

DANE TECHNICZNE:

  •   znamionowe napięcie zasilania……………………….……………………. 24 V d.c.
  •   dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilającego…….……..(od 18 do 33) V d.c.
  •   dopuszczalne obciążenie obwodu głównego wentylatora……………………100 A
  •   masa……………………………………………………………………….…………4 kg
  •   wymiary…………………………………….…………. 483 mm x 133 mm x 214 mm
  •   stopień ochrony…………………………….……………………………………… IP20
  •   warunki środowiskowe………………………..…..………………..wg PN-EN 50155
  •   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru…. CRO-WTO-790-2 i LK-WTO-126-2
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....