CRO/LK4

               Centralny regulator ogrzewania typu CROLK4

ZASTOSOWANIE:

       Centralny regulator ogrzewania typu CRO/LK4 przeznaczony jest do regulacji temperatury w przedziałach wagonów osobowych i typu osobowego, w układzie dwukanałowego ogrzewania nawiewnego wagonów 10-cio i 12-sto przedziałowych wyposażonych w elektryczną nagrzewnicę powietrza, zasilaną przez urządzenie wybiórczo – przełączające wielonapięciowego ogrzewania wagonów kolejowych typu AWO-2 lub podobne, wyposażone w układ stycz-ników WW-SG-GI-GII. Może być stosowany także w wagonach z jedno-napięciowym systemem ogrzewania nawiewnego.

CRO/LK4 wyposażony jest w licznik kilometrów z serii LK23K z generatorem impulsów znacznika drogi. Licznik posiada interfejs, oddzielony galwanicznie, do podłączenia zewnętrznego komputera. Komunikacja odbywa się przez specjalnie do tego celu przygotowany program. Jest możliwa współpraca
z komputerem przenośnym, w którym jest  zainstalowany systemem Windows–XP.  Program umożliwia sprawdzenie aktualnych wpisów w układzie licznika, ich zmianę, zerowanie, odczyty kilkunastu ostatnich zapisów oraz urucho-mienie funkcji testowych licznika takich jak, załączenie układów przekaźników wyjściowych, sprawdzenie wyświetlacza, odczyt numeru fabrycznego, wersji oprogramowania licznika. Program komunikacyjny jest zabezpieczony hasłem blokującym dostęp do ustawień parametrów licznika.

Centralny regulator CRO/LK4 wykonany jest w postaci oddzielnych modułów.

OPIS:

Regulator CRO/LK4 jest umieszczony w standardowym panelu 19”, przystosowanym do wbudowania w wagonową tablicę rozdzielczą. Wykonany jest w technice cyfrowej z zastosowaniem mikroprocesora. Układy wejściowe regulatora na bieżąco kontrolują stan czujników wagonowych, takich jak: termometr zewnętrzny, termometr kanałowy, termostaty przedziałowe, przekaźnik prądnicowy, czujnik przepływu powietrza itd.

DANE TECHNICZNE:

 •   Nominalne napięcie zasilania……………………………………………….24 V DC
 •   Dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilające………………………..18¸33 V
 •   Dopuszczalne obciążenie obwodów wyjściowych

    G1-G2-1/1C-1/2C-1/1 Z-1/2 Z………………………………………………..…….5 A

 •   Dopuszczalne obciążenie obwodu głównego wentylatora     
      zaciski Z1 – Z2………………………………………………………………….…100 A
 •   Dopuszczalne obciążenie obwodu wzbudzenia wentylatora…………… 3,4 A
 •   Masa…………………………………………………………………………………4 kg
 •   Wymiary…………………………………………………………….483x133x214 mm
 •   Stopień ochrony………………………………………………………………… IP-20
 •   Warunki środowiskowe…………………………………………. wg PN-EN 50155
 • Warunki Techniczne………………………….CRO-WTO-790-2 i LK-WTO-126-2
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....