CRO/LK3

                  Centralny regulator ogrzewania typu CROLK3

ZASTOSOWANIE:

       Centralny regulator ogrzewania typu CRO/LK3 jest przeznaczony do regulacji temperatury w przedziałach wagonów osobowych i typu osobowego, w układzie dwukanałowego ogrzewania nawiewnego wagonów 10- lub 12-przedziałowych, wyposażonych w elektryczną nagrzewnicę powietrza. Nagrzewnica powietrza w wagonach kolejowych jest zasilana przez urządzenie wybiórczo – przełączające wielonapięciowego ogrzewania typu AWO-2 lub podobne, wyposażone w układ styczników WW-SG-GI-GII. Centralny regulator ogrzewania może być stosowany także w wagonach z jednonapięciowym systemem ogrzewania nawiewnego. Regulator CRO/LK3 spełnia wszystkie funkcje regulatora CRO/LK2 jak i regulatorów AWN-4 i AWN-5. Regulator składa się z oddzielnych modułów.

       Centralny regulator ogrzewania jest wyposażony w licznik kilometrów typu LK20. Licznik ma oddzielony galwanicznie interfejs, do przyłączenia komputera zewnętrznego. Komunikacja odbywa się przez specjalnie do tego celu przy-gotowany program. Jest możliwa współpraca z komputerem przenośnym,
w którym jest zainstalowany system Windows XP.  Program umożliwia spra-wdzenie aktualnych wpisów w układzie licznika, ich zmianę, zerowanie, odczyty kilkunastu ostatnich zapisów, uruchomienie funkcji testowych licznika takich jak załączenie układów przekaźników wyjściowych, sprawdzenie wyświetlacza, odczyt numeru fabrycznego oraz wersji oprogramowania licznika. Program komunikacyjny jest zabezpieczony hasłem blokującym dostęp do nastaw parametrów licznika.

OPIS:

Regulator CRO/LK3 jest umieszczony w panelu standardowym 19”, przystosowanym do zamontowania w wagonową tablicę rozdzielczą. Regulator jest wykonany w technice cyfrowej z zastosowaniem mikroprocesora. Układy wejściowe regulatora bieżąco sprawdzają stan takich czujników wagonowych jak termometr zewnętrzny, termometr kanałowy, termostaty przedziałowe, przekaźnik prądnicowy, czujnik przepływu powietrza itd.

            Na podstawie zebranych informacji mikroprocesor określa program działania elementów wykonawczych regulatora CRO/LK3 tzn. przekaźników
i styczników sterujących załączaniem i wyłączaniem nagrzewnic, przepustnic
i wentylatora oraz wysyła sygnały sterujące do diod LED, znajdujących się na płycie czołowej. Sterowanie wentylatorem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego przekaźnika rozruchu i wybiegu wentylatora, stanowiącego odrębny podzespół zasilany z obwodu napięcia 24 V wentylatora. Takie rozwiązanie zapewnia wyłączanie wentylatora z wybiegiem 3 min nawet
w przypadku zaniku zasilania centralnego regulatora. Regulator CRO/LK3 jest wyposażony dodatkowo w licznik kilometrów przebiegu wagonu typu LK20.

DANE TECHNICZNE:

  •   znamionowe napięcie zasilania………………………………………………24 V d.c.
  •   dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania………………..(od 18 do 33) V d.c.
  •   dopuszczalne obciążenie obwodów wyjściowych

                                                                        G1-G2-1/1C-1/2C-1/1 Z-1/2 Z….. 5 A

  •   dopuszczalne obciążenie obwodu głównego wentylatora (zaciski Z1-Z2)….100 A
  •   dopuszczalne obciążenie obwodu wzbudzenia wentylatora………………….3,4 A
  •   masa …………………………………………………………………………………4 kg
  •   wymiary………………………………….……………..483 mm x 133 mm x 214 mm
  •   stopień ochrony …………………………………….………………………………IP20
  •   warunki środowiskowe ………………………….…………………wg PN-EN 50155
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru…. CRO-WTO-790-2 i LK-WTO-126-2
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....