Troska o środowisko

 

PPPiH Eltronik Sp. z o.o. prowadząc swoją działalność przestrzega zasad ochrony środowiska, starając się minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Projektujemy i produkujemy produkty przyjazne środowisku. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym umożliwia nam racjonalne wykorzystanie energii oraz surowców minimalizując straty i ilości odpadów. Podobne działania realizujemy w całym przedsiębiorstwie redukując ilość zużywanego papieru i wytwarzanych śmieci poprzez drukowanie tylko niezbędnych dokumentów i przeniesienie całej korespondencji wewnętrznej do formy elektronicznej,
a także przez ponowne napełnianie kartridży do drukarek i segregowanie odpadów.

W firmie przestrzegane są tzw. normy środowiskowe, a każdy z pracowników jest informowany o stosowanych sposobach dbania o środowisko. 

 Działamy zgodnie z obowiązującą dyrektywą 2002/95/WE (RoHS – Restriction of Certain Hazardous Substances), która dotyczy ograniczenia używania określonych substancji niebezpiecznych (m.in. ołowiu, rtęci, kadmu, chromu) w naszych produktach elektronicznych. Wspomniana dyrektywa ma na celu ograniczenie szkodliwości odpadów pochodzących z produktów elektrycznych i elektronicznych w celu zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego.Wszystkie urządzenia objęte ww dyrektywą są produkowane przez naszą firmę 
z komponentów niezawierających substancji niebezpiecznych.

  

 Ustawa z 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym wprowadziła do naszego prawa tzw. dyrektywę WEEE. Według tej dyrektywy firmy wprowadzające na polski rynek sprzęt elektroniczny lub elektryczny są zobowiązane do oznaczania go symbolem przekreślonego kosza oraz zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi sporządzania stosownych sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.W tym celu nasza firma została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego pod numerem E0016775W. Posiadamy również zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzją z dnia 05.10.2012 dziesięcioletni program gospodarki odpadami na obszarze działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obecność przekreślonego kosza na produkcie bądź w specyfikacji technicznej wskazuje, że dany produkt nie może być wyrzucany ze zwykłymi odpadkami gospodarczymi. ELTRONIK nieodpłatnie przyjmuje od swoich klientów do selektywnej zbiórki nabyty u nas sprzęt elektroniczny pod warunkiem, że jest on kompletny i posiada naszą oryginalną plombę. Klient powinien dostarczyć go do naszej firmy na swój koszt.